Szkolenie 10 godzin offline.                              Ucz się w dowolnym czasie i miejscu.
NIERUCHOMOŚCI, księgi wieczyste i hipoteka

PRELEGENT: adwokat Stefan Jaworski  
Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca m.in. w Izbie warszawskiej z aplikantami adwokackimi. Sylwetka prowadzącego: na dole strony

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz osób przygotowujących się do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy.

Termin

Dowolny na platformie Clickmeeting. Materiał audio-video z możliwością zapoznania się w dowolnym czasie i miejscu przez okres miesiąca od udostępnienia. Kurs jest udostępniany w terminie 2 godzin od dokonania płatności.

Program kursu
10 godzin

 NIERUCHOMOŚCI oraz księgi wieczyste i hipoteka
 • Część ogólna k.c. Tytuł III Mienie,
 • Część ogólna k.c. Tytuł IV Czynności prawne, Dział I Przepisy ogólne,
 • Własność nabycie i utrata własności nieruchomości i użytkowanie wieczyste, posiadanie nieruchomości
 • Księgi wieczyste i hipoteka
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika - akcja pauliańska. (nieruchomości).

Informacje organizacyjne:

 • Kurs w formie offline. Ucz się w dowolnym czasie i miejscu.
 • Kurs realizowany na Platformie ClickMeeting lub Moodle. Linki do kursu zostają przesłane na Państwa adres e.mail.
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF .
 • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kursu na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.
 • Wystawiamy dodatkowe zaświadczenia o udziale w kursie (na żądanie).

Koszt udziału: 290 zł brutto

Kwota zwolniona z VAT
 • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów kursu nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
 • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP: 2.14/00030/2022

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia lub elektronicznie poniżej.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz: szkolenia@apkim.pl telefon 537 610 690

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKA PRELEGENTA

Adwokat STEFAN JAWORSKI

Adwokat Stefan Jaworski jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie i wykonuje zawód od 1995 roku. Przez 9 lat współpracował z amerykańską kancelarią adwokacką Hogan & Hartson. Obecnie prowadzi swoją kancelarię adwokacką w Warszawie i zajmuje się sprawami sądowymi z zakresu prawa cywilnego i karnego. Adwokat Stefan Jaworski od 10 lat prowadzi szkolenia w Wydawnictwie CH Beck dla zdających na aplikacje adwokacką i radcowską oraz szkolenia dla zdających egzamin końcowy adwokacji i radcowski. Ponadto prowadzi szkolenia w Izbie warszawskiej z aplikantami adwokackimi, jest egzaminatorem na rocznym kolokwium z prawa karnego i na egzaminie końcowym adwokackim. Jest autorem licznych publikacji książkowych: „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych”, „69 wzorów apelacji cywilnych i karnych” „Apelacje cywilne i karne”, „Komentarz do zmian w k.p.c. w 2019 r.” wszystkie książki wydane w Wydawnictwie CH Beck. Ponadto jest autorem licznych artykułów o tematyce prawniczej.