AKADEMIA PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
e.mail: sekretariat@apkim.pl

Dane prawne

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000813171.

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł.  NIP: 527 291 15 63    REGON: 384845808
Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP: 2.14/00030/2022

Status: działalność zawieszona