Kurs 5 godzin offline. 
Ucz się w dowolnym czasie i miejscu
Analiza finansowa w kontekście narzędzia oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Metody oceny płynności finansowej.

Prowadzący webinarium:
dr hab. Tomasz Strąk Prof. US, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów US

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz pracowników działów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy. 

Termin

 Możliwość zapoznania się z treścią  szkolenia w dowolnym czasie i miejscu w okresie 1 miesiąca od dokonania płatności za szkolenie. Szkolenie audio- video zarejestrowane w trakcie webinarium.

Program
5 godzin

ANALIZA FINANSOWA W KONTEKŚCIE NARZĘDZIA OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

 1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 2. Sprawozdanie finansowe jednostki w upadłości.
 3. Analiza finansowa–podstawowe narzędzia.
 4. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa.

 5. Kontynuacja działalności a wartość aktywów.

 6. Wskaźniki finansowe.

 7. Analiza zadłużenia / wypłacalności.

 8. Analiza płynności.

 9. Analiza rentowności.

 10. Analiza efektowności.

 11. Modele oceny zagrożenia niewypłacalnością.

Informacje organizacyjne:

 • Kurs w formie offline audio-video. Ucz się w dowolnym czasie lub miejscu
 • Kurs realizowany na Platformie ClickMeeting lub Moodle. Linki do kursu zostają przesłane na Państwa adres e.mail 
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF 
 • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kursu na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.
 • Wystawiamy dodatkowe zaświadczenie o udziale w szkoleniu (na żądanie)

Koszt udziału: 150 brutto

Kwota zwolniona z VAT
 • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów kursu nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
 • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP: 2.14/00030/2022

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia.

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz:   szkolenia@apkim.pl telefon 537 610 690

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., Warszawa, ul.Złota 59 w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKA PRELEGENTA

Dr hab. TOMASZ STRĄK Prof. US

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów restrukturyzacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Prof. T. Strąk specjalizuje się także w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi (posiada między innymi certyfikat Prince 2 Practitiner oraz AgilePM) oraz dotyczącymi uszczelnienia systemu podatkowego. Kierował między innymi projektem dotyczącym wdrożenia JPK oraz projektem dotyczącym nowego systemu analitycznego dla administracji skarbowej. W latach 2016 – 2017 jako Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiadał za transformację administracji skarbowej w obszarze poboru podatków oraz za wpływy podatkowe realizowane przez administrację podatkową. Prof. T. Strąk był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Tomasz Strąk jest również auditorem wewnętrznym oraz specjalistą z zakresu rewizji finansowej. Jest także autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i audytu