Kurs 5 godzin przez internet.  

Ucz się w dowolnym czasie i miejscu.

TEST PRYWATNEGO WIERZYCIELA ORAZ TEST PRYWATNEGO INWESTORA

Kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej

Polecane dla osób, które chcą nabyć kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie planu restrukturyzacyjnego

Prowadzący webinarium:
dr hab. Tomasz Strąk Prof. US, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów US

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest dla osób zajmujących się zawodowo postępowaniem restukturyzacyjnym (w szczególności dla doradców restrukturyzacyjnych oraz osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego), prawników oraz doradców wspierających swoich klientów w przygotowaniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub w czasie tego postępowania. Adresatem szkolenia są także osoby zarządzające oraz służby finansowe przedsiębiorców, którzy ze względu na aktualną sytuację finansową rozważają przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

Termin

Możliwość zapoznania się z treścią szkolenia w dowolnym czasie i miejscu. Kurs jest uruchamiany w ciągu 2 godzin od dokonania płatności. Z treścią możesz zapoznać się dowolną ilość razy w okresie 1 miesiąca. Szkolenie audio- video

MODUŁ 5 godzin

Test prywatnego wierzyciela 

oraz test prywatnego inwestora

1.   Test prywatnego wierzyciela – definicja oraz zakres zastosowania.

2.   Test prywatnego inwestora – definicja oraz zakres zastosowania.

3.   Test prywatnego wierzyciela – studium przypadku:

a) informacja o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w ramach wykonania układu, która zawiera następujące dane:

- wysokość objętych układem zobowiązań dłużnika wobec poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych;

- treść propozycji układowych wobec poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych;

b) informacja o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w postępowaniu upadłościowym, które byłoby prowadzone wobec dłużnika, zawierającą następujące dane:

- wartość majątku dłużnika ze wskazaniem obciążeń;

- przewidywaną wysokość kosztów postępowania upadłościowego;

- kategorię, w której byliby zaspokajani poszczególni wierzyciele publicznoprawni w postępowaniu upadłościowym;

c) ocena, czy wierzytelności wierzyciela publicznoprawnego będą zaspokojone w większym stopniu w przypadku zawarcia i wykonania układu, czy w postępowaniu upadłościowym.

4. Test prywatnego inwestora – studium przypadku:

a) przewidywany poziom zwrotu z zaangażowanego kapitału;

b) średni poziom zwrotu z zaangażowanego kapitału porównywalnych inwestycji;

c) przewidywany poziom ryzyka towarzyszącego inwestycji;

d) średni poziom ryzyka porównywalnych inwestycji.

5. Szacowanie wysokości pomocy de minimis:

a) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach;

b) wyznaczanie wysokości pomocy publicznej – studium przypadku.


Informacje organizacyjne:

  • Kurs w formie offline. Ucz się w dowolnym czasie i miejscu.
  • Kurs realizowany na Platformie ClickMeeting lub Moodle. Linki do kursu zostają przesłane na Państwa adres e.mail.
    Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF
  •  Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kursu na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.
  • Wystawiamy dodatkowe zaświadczenie o udziale w szkoleniu (na żądanie)

Koszt udziału: 250 zł brutto

Kwota zwolniona z VAT
  • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów kursu nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
  • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP:  2.14/00162/2020

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia lub PayPal (poniżej)

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz: szkolenia@apkim.pl telefon 537 610 690

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., Warszawa, ul. Złota 59 w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKA PRELEGENTA

Dr hab. TOMASZ STRĄK Prof. US

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów restrukturyzacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Prof. T. Strąk specjalizuje się także w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi (posiada między innymi certyfikat Prince 2 Practitiner oraz AgilePM) oraz dotyczącymi uszczelnienia systemu podatkowego. Kierował między innymi projektem dotyczącym wdrożenia JPK oraz projektem dotyczącym nowego systemu analitycznego dla administracji skarbowej. W latach 2016 – 2017 jako Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiadał za transformację administracji skarbowej w obszarze poboru podatków oraz za wpływy podatkowe realizowane przez administrację podatkową. Prof. T. Strąk był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Tomasz Strąk jest również auditorem wewnętrznym oraz specjalistą z zakresu rewizji finansowej. Jest także autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i audytu