Kurs 10 godzin  przez internet.
Ucz się w dowolnym czasie i miejscu.
Postępowanie upadłościowe 
- teoria i praktyka

radca prawny Bartosz Sierakowski 
Doradca restrukturyzacyjny
z kancelarii Zimmerman, Sierakowski i  Partnerzy 

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz pracowników działów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy.

Prelegent

radca prawny Bartosz Sierakowski  doradca restrukturyzacyjny. Dorobek naukowy i praktyczny na dole strony

Termin

Możliwość zapoznania się z treścią kursu wielokrotnie w dowolnym czasie i miejscu. Kurs jest udostępniany w ciągu 2 godzin od dokonania płatności na okres 1 miesiąca. Kurs audio- video.

Program
kursu
10 godzin

 1. Postępowanie upadłościowe - schemat procedury
 2. Kto i kiedy?
 3. Wniosek o ogłoszenie upadłości
 4. Przebieg postępowania o ogłoszenie upadłości
 5. Kto jest kim?
 6. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i egzekucyjne
 7. Lista wierzytelności
 8. Masa upadłości
 9. Likwidacja masy upadłości
 10. Podział funduszów masy upadłości
 11. Orzeczenia wydawane w postępowaniu upadłościowym
 12. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
 13. Układ w upadłości
 14. Finał – umorzenie, zakończenie lub uchylenie postępowania
 15. Upadłość konsumencka po zmianach
 16. Prawo upadłościowe w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu upadłościowym.

Informacje organizacyjne:

 • Szkolenie w formie offline.  Ucz się w dowolnym czasie i miejscu. 
 • Szkolenie realizowane na Platformie ClickMeeting lub Moodle. Link do kursu zostanie przesłany na Państwa adres e.mail 
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF 
 • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.
 • Wystawiamy dodatkowe zaświadczenia potwierdzające udział w kursie/szkoleniu (na żądanie)

Koszt udziału: 290 zł brutto

Kwota zwolniona z VAT
 • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów szkolenia nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
 • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP: 2.14/00030/2022

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia lub elektronicznie poniżej.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz:   szkolenia@apkim.pl telefon 537 610 690

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKA PRELEGENTA

radca prawny
BARTOSZ SIERAKOWSKI
 
Doradca restrukturyzacyjny. 
Wspólnik Kancelarii Zimmerman i wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. W Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

Bartosz Sierakowski z sukcesem reprezentował klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i instytucji finansowych z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego. Wykłada prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Bartosz Sierakowski jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawnych aspektów reprywatyzacji. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym, Monitorze Prawa Handlowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat.