Kurs 10 godzin online. Webinarium
Prawo restrukturyzacyjne

Prelegent: adwokat Norbert Frosztęga doradca restrukturyzacyjny (Kancelaria Zimmerman i wspólnicy) Specjalista i praktyk prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

PATRONAT MERYTORYCZNY- Profesorskie Centrum Doradztwa, Ekspertyz i Edukacji Prawnej www.profesorskie.pl

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz osób przygotowujących się do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy.

Termin
edycja: kwiecień 2021

 • 17-18 kwietnia 2021  od godziny 9.00 do 14.00

Program kursu - 10 godzin

moduł 
wymiar 10 godzin:
- 5 godzin sobota

- 5 godzin niedziela

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE - teoria i praktyka
Program modułu:

 • Kto i kiedy? Czyli przesłanki otwarcia restrukturyzacji oraz zdolność restrukturyzacyjna;

 • Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – wymogi formalne, opłata i zaliczka;

 • Czy wnioski upadłościowy i restrukturyzacyjny mogą iść w parze?;

 • Charakterystyka poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych – wady i zalety;

 • Plan restrukturyzacyjny – czego się z niego dowiemy?

 • Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne;

 • Organy i uczestnicy postępowania – kto decyduje o losach postępowania?

 • Jak powstaje i co zawiera spis wierzytelności? Czy wierzyciel powinien zgłosić swoją wierzytelność?;

 • Kwestionowanie treści spisu wierzytelności;

 • Układ, jako sedno postępowania. Co obejmuje i w jaki sposób jest przyjmowany?;

 • Układ częściowy, czyli szukanie porozumienia z wybranymi wierzycielami

 • Finał - umorzenie lub zakończenie postępowania. Co wierzycielowi daje wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności?

 •  Szczególne postępowania restrukturyzacyjne (deweloperzy i emitenci obligacji).

 • Prawo restrukturyzacyjne w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Informacje organizacyjne:

 • Kurs w formie webinarium. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentom podczas kursu online. 
 • Zapisy trwają do  wyczerpania miejsc
 • Kurs realizowany na Platformie ClickMeeting. Linki do webinarium zostają przesłane na Państwa adres e.mail 3 godziny przed startem każdego z modułów. 
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF po kursie.
 • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kursu na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.

Koszt udziału: 349 brutto

Kwota zwolniona z VAT
 • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów kursu nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
 • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP:  2.14/00162/2020

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz: rekrutacja@kursyrefundowane.pl  lub  szkolenia@apkim.pl Telefon: 537 610 690

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., Warszawa, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa w, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKA PRELEGENTA

adwokat NORBERT FROSZTĘGA 
doradca restrukturyzacyjny

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Świadczy usługi prawne na rzecz wszystkich uczestników procesów insolwencyjnych (w tym: dłużników, wierzycieli, syndyków, nadzorców sądowych oraz zarządców) na wszystkich etapach, tj. począwszy od doboru właściwej strategii restrukturyzacji, poprzez przygotowanie wniosku oraz przez całe postępowanie, aż po jego prawomocne zakończenie. Na bieżąco doradza w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym dotyczących spółek publicznych z różnych branży, gdzie liczba wierzycieli liczona jest w tysiącach, a majątek w setkach milionów złotych.

Norbert Frosztęga zastępuje także Klientów w ramach procesów sądowych w sprawach gospodarczych, w tym w wielu postępowaniach związanych z odpowiedzialnością kadry menadżerskiej za długi zarządzanych podmiotów. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest natomiast instytucja przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), gdzie może pochwalić się m.in. skutecznym przeprowadzeniem największego pre-packu w historii tej instytucji w Polsce, jeśli chodzi o cenę sprzedaży. Interesuje się nadto zagadnieniami z pogranicza prawa zamówień publicznych oraz prawa restrukturyzacyjnego. 

Jest autorem ok. 30 publikacji z zakresu prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, publikowanych zarówno w prasie, jak i czasopismach branżowych (w tym: Monitor Prawa Bankowego oraz Doradca Restrukturyzacyjny). Prowadzi szkolenia z zakresu prawa insolwencyjnego.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską pt.: „Prawnokarne aspekty instytucji świadka koronnego” napisał pod kierunkiem dr. hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego w Katedrze Prawa Karnego Materialnego UJ.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Norbert Frosztęga współpracuje również ze spółką Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A, w której pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.