Kurs 10 godzin offline
Ucz się w dowolnym czasie i miejscu.
PRAWO
RESTRUKTURYZACYJNE
 -teoria i praktyka

Prelegent szkolenia:
 radca prawny Piotr Zimmerman  
Doradca restrukturyzacyjny

Dla kogo jest ten kurs?

Dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W szczególności polecany dla przedsiębiorców oraz osób przygotowujących się do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wyjątkowa możliwość pozyskania praktycznej wiedzy.

Prelegent

radca prawny Piotr Zimmerman doradca restrukturyzacyjny. 
Sylwetka Prelegenta na dole strony.

  Terminy zajęć

  Dowolny na platformie Clickmeeting. Materiał audio-video z możliwością zapoznania się w dowolnym czasie i miejscu przez okres miesiąca od udostępnienia. Kurs jest udostępniany w terminie 2 godzin od dokonania płatności.

  Program kursu
  10 godzin

  1. Kto i kiedy? Czyli przesłanki otwarcia restrukturyzacji oraz zdolność restrukturyzacyjna;

  2. Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – wymogi formalne, opłata i zaliczka;

  3.   Czy wnioski upadłościowy i restrukturyzacyjny mogą iść w parze?;

  4. Charakterystyka poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych – wady i zalety;

  5.  Plan restrukturyzacyjny – czego się z niego dowiemy?

  6. Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne;

  7. Organy i uczestnicy postępowania – kto decyduje o losach postępowania?

  8. Jak powstaje i co zawiera spis wierzytelności? Czy wierzyciel powinien zgłosić swoją wierzytelność?;

  9. Kwestionowanie treści spisu wierzytelności;

  10.  Układ, jako sedno postępowania. Co obejmuje i w jaki sposób jest przyjmowany?;

  11.  Układ częściowy, czyli szukanie porozumienia z wybranymi wierzycielami

  12. Finał - umorzenie lub zakończenie postępowania. Co wierzycielowi daje wyciąg z zatwierdzonego spisu wierzytelności?

  13.  Szczególne postępowania restrukturyzacyjne (deweloperzy i emitenci obligacji)

  14. Prawo restrukturyzacyjne w praktyce w tym wnioski i pisma w postępowaniu restrukturyzacyjnym

  Informacje organizacyjne:

  • Szkolenie w formie offline. Ucz się w dowolnym czasie i miejscu
  • Szkolenie realizowane na Platformie ClickMeeting lub Moodle. Link do szkolenia jest udostępniony na okres 14 dni. 
  • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF 
  • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.
  • Wystawiamy dodatkowe zaświadczenie o udziale w kursie (na żądanie)

  Cena: 290 zł brutto

  Kwota zwolniona z VAT
  • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów szkolenia nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
  • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP: 2.14/00030/2022

  Płatność:

  Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia lub elektronicznie poniżej.

  Jak skorzystać z dofinansowania?

  Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

  Napisz:   szkolenia@apkim.pl telefon 537 610 690

  Formularz zgłoszeniowy
  Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  SYLWETKA PRELEGENTA

  radca prawny PIOTR ZIMMERMAN
  doradca restrukturyzacyjny

  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1990-1995). Następnie ukończył aplikację sądową (1995-1997), a w latach 1997-2006 pełnił funkcję sędziego. W latach 1997-1999 orzekał w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szczecinie, w sprawach prowadzonych w trybie postępowania nieprocesowego. W latach 1999-2002 orzekał w Wydziale Gospodarczym, w sekcji upadłościowo-układowej Sądu Rejonowego w Szczecinie. W tym czasie prowadził postępowania upadłościowe oraz pełnił funkcje sędziego komisarza w postępowaniach upadłościowych znaczących spółek regionu. W latach 2003-2006 przewodniczył Wydziałowi do spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie oraz pełnił funkcję sędziego komisarza i orzekał w sprawach upadłościowych toczących się w tym wydziale.W 2005 roku jako Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. zniesienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz utworzenia w to miejsce Sądów Rejonowych dla m.st. Warszawy, dla Warszawy Woli oraz Warszawy Żoliborza, przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce. W latach 2005-2006 orzekał także w Wydziale XXIII Gospodarczym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, rozpoznając w II instancji sprawy gospodarcze, upadłościowe i rejestrowe. W latach 2007-2010 współpracował z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, najpierw jako starszy doradca a następnie jako wspólnik. Brał udział w konsultacjach przed wejściem w życie prawa upadłościowego i naprawczego z 2003 r. W roku 2006 uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Więcej na temat Prelegenta https://www.zimmerman.com.pl/zespol/piotr-zimmerman/