MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 

(MPA)

Informacje ogólne:


Rodzaj studiów
:          podyplomowe
Kierunek studiów:       MASTER OF PUBLIC
                    ADMINISTRATION (MPA)
Tryb studiów:              niestacjonarne/ niestacjonarne IOS
Ścieżka kształcenia:   sala lub przez internet
Czas trwania:               2 semestry
Liczba ECTS:                60
Liczba godzin:             160

Rekrutacja trwa!

 • semestr letni: październik 2022 

Informacje ogólne:

Master of Public Administration (MPA) 

podnoszą i potwierdzają zarządcze i przywódcze kwalifikacje kadr kierowniczych administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Studia łączą wiedzę z obszarów prawno-administracyjnego i ekonomiczno-finansowego funkcjonowania sektora publicznego z uniwersalnymi umiejętnościami menedżerskimi. Nauczanie odbywa się w oparciu o liczne case studies (ang. studium przypadku), co gwarantuje realistyczne i praktyczne kształcenie.


Studia organizowane w ramach umowy o współpracy Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego Collegium Humanum w Warszawie.

Międzynarodowe standardy

Moduły programu Master of Public Administration (MPA) wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie case study.

Studia  Master of Public Administration (MPA)  organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe na świecie kwalifikacje.

Studia Master of Public Administration (MPA) – podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa uczelni w stowarzyszeniu Business Graduates Association (BGA). Collegium Humanum rozpoczęło proces ubiegania się o prestiżową akredytację Association of MBAs and Business Graduates Association (AMBA & BGA) w Londynie.

Program studiów

 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Marketing w administracji publicznej
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w administracji publicznej
 • Etyka i savoir vivre w administracji publicznej
 • Prawo w administracji publicznej
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi
 • Negocjacje i komunikacja
 • Public Relations i Social Media w administracji publicznej
 • Finanse w administracji publicznej.
 • Zarządzanie projektami i finansami z EU
 • Zarządzanie mieniem państwowym i samorządowym

Zaliczenie studiów

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I OTRZYMANIA ŚWIADECTWA ORAZ DYPLOMU JEST:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online- test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach) lub
 • przygotowanie pracy/prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 stron/slajdów).

Opłaty za studia

Opłaty jednorazowe:

 • Opłata rekrutacyjna 190 zł
 • Opłata wpisowa 390 zł

System opłat za studia

 • 1 wpłata roczna     4.900 zł
 • 2 wpłaty półroczne         2.600 zł
 • 4 wpłaty kwartalne.        1.300 zł

Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 1900,00 zł

Absolwenci studiów podyplomowych Master of Public Administration (MPA) otrzymują

W JĘZYKU POLSKIM

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Partnerów programu.

W JĘZYKU ANGIELSKIM

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych Master of Public Administration (MPA) z akredytacją brytyjskiego Partnera studiów, szkoły  Apsley Business School of London. 

W JĘZYKU ANGIELSKIM (NA ŻYCZENIE ZA DOPŁATĄ)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

Wymagane dokumenty

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez pracownika Działu Rekrutacji)
 • Curriculum Vitae (musi zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”)

Krok 1 Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy na studia MPA

Krok 2 Elektroniczny system rekrutacji

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń

Dział Rekrutacji
(oferta edukacyjna, proces rekrutacji)

tel.: 537 380 180
e.mail: rekrutacja@apkim.pl

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych (umowa, dostęp do konta studenckiego)