Nasze cele:

Głównym celem Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego jest popularyzowanie nauki i edukacji. Podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na całym Świecie również z wykorzystaniem najnowszych technologii i kształcenia na odległość.


Cele realizujemy poprzez:

  • Organizację szkoleń, kursów, wykładów, zajęć, warsztatów, przedsięwzięć i akcji edukacyjnych, popularyzujących naukę, poszerzających i promujących wiedzę.
  • Współpracę z uczelniami wyższymi, autorytetami naukowymi oraz organizacjami zorientowanymi na wiedzę i rozwój z całego Świata.
  • Współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi, społecznymi, zawodowymi i stowarzyszeniami naukowymi zarówno w kraju jaki i za granicą.
  • Organizację konferencji naukowych.
  • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych wszystkich grup zawodowych w tym również wiedzy prawniczej.
  • Współpracę z otoczeniem gospodarczym
  • Działalność doradczą w ramach konsultacji eksperckich dla instytucji samorządowych i rządowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.