Kurs 15 godzin offline.
Ucz się w dowolnym czasie i miejscu!
Analiza i interpretacja
informacji finansowych 

Prowadzący webinarium:
dr hab. Tomasz Strąk Prof. US, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów US

Cel szkolenia

Prawnicy w pracy zawodowej bardzo często spotykają się z informacjami finansowymi, których właściwe zrozumienie może być kluczowe dla sytuacji ich Klientów. Dotyczy to zarówno obsługi prawnej złożonych i wielowariantowych transakcji, jak i tych które występują stosunkowo rzadko, których przedmiotem jest przekształcenie przedsiębiorstwa, czy też jego zakup lub wniesienie aportem, jak i obsługi prawnej przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej (zagrożenie niewypłacalnością, postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe), a także przygotowanie właściwej argumentacji w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych. Analiza informacji finansowych jest także kluczowa w bardzo wielu przypadkach w kontekście sporów z zakresu prawa podatkowego. Są to oczywiście tylko przykładowe sytuacje, w których umiejętność interpretacji informacji finansowych może być niezbędna dla przygotowania odpowiedniej argumentacji prawnej.  

Celem szkolenia jest zatem nabycie przez uczestników szkolenia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie interpretacji i analizy informacji finansowych.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane do osób które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z dokumentacją finansową przedsiębiorstw, doradzają menadżerom w sprawach finansowych, a także komunikują się z osobami z działów finansowo-księgowych. W szczególności zapraszamy doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych, adwokatów, sędziów, referendarzy sądowych, doradców podatkowych oraz doradców prawnych.  Szkolenie realizowane przy współpracy Profesorskiego Centrum Doradztwa i Ekspertyz Prawnych 

Termin

Możliwość zapoznania się z treścią kursu w dowolnym czasie i miejscu. Kurs udostępniany w ciągu 2 godzin od dokonania płatności na okres 2 miesięcy. Szkolenie audio- video.

Program
15 godzin

 1. Analiza finansowa - podstawowe pojęcia, metody i narzędzia.
 2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o jednostce.
 3. Sprawozdawczość przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej.
 4. Wartość bilansowa, likwidacyjna a rynkowa przedsiębiorstwa.
 5. Wiarygodność informacji finansowej.
 6. Manipulacje informacji finansowych.
 7. Etapy analizy finansowej sprawozdania finansowego.
 8.  Analiza wskaźnikowa.
 9. Analiza wypłacalności.
 10.  Analiza płynności w ujęciu statycznym i dynamicznym.
 11. Analiza rentowności w ujęciu statycznym i dynamicznym.

Informacje organizacyjne:

 • Kurs w formie offline
 • Kurs realizowany na Platformie ClickMeeting. Linki do kursu zostaje przesłany na Państwa adres e.mail 
 • Dostęp do materiałów (prezentacji) PDF w trakcie kursu
 • Certyfikat uczestnictwa zostanie wysłany drogą elektroniczną w formie PDF w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kursu na wskazany w zgłoszeniu adres e.mail.
 • Wystawiamy dodatkowe zaświadczenia o udziale w szkoleniu (na żądanie)

Koszt udziału: 349 zł brutto

Kwota zwolniona z VAT
 • Możliwość skorzystania z refundacji kosztów kursu nawet do 80% w ramach usług rozwojowych 
 • dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Akademia wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) WUP: 2.14/00030/2022

Płatność:

Płatność przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej po otrzymaniu zgłoszenia lub elektronicznie poniżej.

Masz dodatkowe pytania odnośnie kursu?

Napisz:  szkolenia@apkim.pl telefon 537 610 690

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych osobowych jest Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kontakt: daneosobowe[at]apkim.pl. Dane przetwarzamy w celu realizacji lub zawarcia umowy z Klientem, rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, spełnienia innych obowiązków prawnych, w celach wskazanych w treści zgód, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

SYLWETKA PRELEGENTA

Dr hab. TOMASZ STRĄK Prof. US

Dr hab. Prof. US Tomasz Strąk jest Kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista z zakresu zarządzania finansami, strategii, audytu i doradztwa podatkowego, rachunkowości oraz audytu wewnętrznego i rewizji finansowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych projektów restrukturyzacyjnych w sektorze prywatnym i publicznym. Prof. T. Strąk specjalizuje się także w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi (posiada między innymi certyfikat Prince 2 Practitiner oraz AgilePM) oraz dotyczącymi uszczelnienia systemu podatkowego. Kierował między innymi projektem dotyczącym wdrożenia JPK oraz projektem dotyczącym nowego systemu analitycznego dla administracji skarbowej. W latach 2016 – 2017 jako Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, a następnie Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów odpowiadał za transformację administracji skarbowej w obszarze poboru podatków oraz za wpływy podatkowe realizowane przez administrację podatkową. Prof. T. Strąk był także członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Tomasz Strąk jest również auditorem wewnętrznym oraz specjalistą z zakresu rewizji finansowej. Jest także autorem szeregu publikacji z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i audytu