DOFINANSOWNIE 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Możliwość dofinansowania do 100% Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca. czytaj

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

Dofinansowanie ze środków PARP. Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF) czytaj

AKTYWNY SAMORZĄD

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków PFRON
czytaj

STYPENDIUM URZĘDU MIASTA st. Warszawy

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne oraz powyżej 45. roku życia. czytaj